Αλλαγές στις χρεώσεις της σταθερής τηλεφωνίας Cosmote
Wednesday, 24 July 2024

INTERNET

Αλλαγές στις χρεώσεις της σταθερής τηλεφωνίας Cosmote

Όπως διαβάζουμε στο adslgr.com η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τις παρακάτω τιμολογιακές αλλαγές:

Την 15/05/2019

Μετά την κατανάλωση του ανά μήνα παρεχόμενου χρόνου ομιλίας των οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Double Play 100XL & COSMOTE Double Play 200XL, στη μηνιαία τιμή των οποίων περιλαμβάνονται 420 λεπτά χρόνου επικοινωνίας προς εθνικά κινητά και προς διεθνή σταθερά και κινητά τηλέφωνα 32 χωρών, τα οποία καταναλώνονται όπως επιθυμεί ο πελάτης, η χρέωση προς διεθνείς προορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σταθερά και κινητά) μειώνεται από 0,79€/λεπτό σε 0,2474€/λεπτό, ενώ η χρέωση του οικονομικού σας προγράμματος μετά την κατανάλωση του ανά μήνα παρεχόμενου χρόνου ομιλίας για κλήσεις προς λοιπούς διεθνείς προορισμούς του προγράμματός σας θα είναι ίδια με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο διεθνών κλήσεων.

Την 01/06/2019

• Για τους πελάτες με χρονοχρέωση και τους πελάτες των προγραμμάτων του Πίνακα 1, η χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται: α) από 0,12€ σε 0,15€ ανά λεπτό από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο β) από 0,10€ σε 0,12€ ανά λεπτό την Κυριακή, και γ) από 0,20€ σε 0,25€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για όλες τις Κυριακές Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2019 προσφέρεται μειωμένη χρέωση των κλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας από 0,25€ ανά λεπτό σε 0,12€ ανά λεπτό.

• Για τους πελάτες των προγραμμάτων COSMOTE Single Play & COSMOTE Double Play (εξαιρουμένων των προγραμμάτων COSMOTE Double Play που περιλαμβάνουν 250’ το μήνα ενιαίο χρόνο ομιλίας προς εθνικά σταθερά και κινητά) η χρέωση για κλήσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης προς εθνικά σταθερά αυξάνεται από 0,15€ σε 0,20€ ανά λεπτό ενώ προς εθνικά κινητά αυξάνεται από 0,33€ σε 0,40€ ανά λεπτό. Οι ανωτέρω αυξήσεις ισχύουν και για τα προγράμματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος ομιλίας.

• Για τους πελάτες των προγραμμάτων COSMOTE Double Play που περιλαμβάνουν 250’ το μήνα ενιαίο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & κινητά η χρέωση για κλήσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,24€ σε 0,30€ ανά λεπτό.

• Για τα ειδικά προγράμματα που διατίθενται σε ΑΜΕΑ, μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης η χρέωση προς εθνικά σταθερά αυξάνεται από 0,07€ σε 0,10€ ανά λεπτό και η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά αυξάνεται από 0,16€ σε 0,20€ ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%. Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα επιλογής κάποιου οικονομικού προγράμματος COSMOTE που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους ή καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών (εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό) ή τριών (3) μηνών (εφόσον λαμβάνουν διμηνιαίο λογαριασμό) από την ως άνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 (ατελώς για συνδρομητές ΟΤΕ) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Tags:

Newsletter

Subscribe to our newsletter. Don’t miss any news or stories.

We do not spam!