Κατάργηση γλώσσας

  1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.

  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις γλωσσά chrome και έπειτα Σύνθετες.

  3. Στην ενότητα "Γλώσσες και εισαγωγή", επιλέξτε γλωσσά chrome. 

  4. Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα γλωσσά chrome και έπειτα Κατάργηση.